www.altakulturskole.no

Søknadsskjema til venstre på siden

Vår 2018

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a4a

Visuelle kunstfag

Visuell er et ord som har med synet vårt å gjøre. Visuell kommunikasjon er formidling av ideer og informasjon ved hjelp av bilder og synsinntrykk.

Mer enn noen gang formidles meninger til oss gjennom levende bilder og/eller stillbilder. Det er vanskelig å vite hvordan hver og en av oss oppfatter disse, og om vi forstår de noenlunde likedan.

 

Visuelle kunstfag er et sted hvor det som øynene ser, er i sentrum.

Vi ser på allerede skapte bilder og lager nye bilder ingen har sett før.

Vi snakker om: Hva er det egentlig vi ser?  Vi spør om det vi lager viser det vi ville si eller kanskje det forteller noe helt annet som også er fint å vise.

 

Mål i undervisningen er å legge forholdene til rette slik at eleven utvikler sin visuelle bevissthet, uttrykksevne, fantasi og formsans.

Undervisningen bygger på Rammeplan for kulturskolen laget av Norsk kulturskoleråd,

Alta kulturskole sin plan og fagplan.

Kontakt oss!