Tekststørrelse: A A A

Du er her: Hjem > Artikkel

Søknadsskjema til venstre på siden

Vår 2018

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a4a

Visuelle kunstfag

Visuell er et ord som har med synet vårt å gjøre. Visuell kommunikasjon er formidling av ideer og informasjon ved hjelp av bilder og synsinntrykk.

Mer enn noen gang formidles meninger til oss gjennom levende bilder og/eller stillbilder. Det er vanskelig å vite hvordan hver og en av oss oppfatter disse, og om vi forstår de noenlunde likedan.

 

Visuelle kunstfag er et sted hvor det som øynene ser, er i sentrum.

Vi ser på allerede skapte bilder og lager nye bilder ingen har sett før.

Vi snakker om: Hva er det egentlig vi ser?  Vi spør om det vi lager viser det vi ville si eller kanskje det forteller noe helt annet som også er fint å vise.

 

Mål i undervisningen er å legge forholdene til rette slik at eleven utvikler sin visuelle bevissthet, uttrykksevne, fantasi og formsans.

  • Undervisningen har hovedvekt på tegning.
  • Undervisningen omfatter (foruten tegning) animasjon, fotografi, maleri, skulptur / objekter. Elevene jobber i det fysiske rommet og i programvare på datamaskin.
  • Undervisningen foregår i grupper. Elevene arbeider stort sett individuelt.  Det blir lagt vekt på å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.
  • Elevene besøker kunstutstillinger og ser på arbeider laget av profesjonelle kunstnere.
  • Hvert semester avsluttes med en felles elevutstilling.
  • Arbeidene elevene lager blir fotograferte og presenterte på skjerm ved kulturskolens ulike arrangementer og/eller vist på Alta kulturskole sin nettside.
  • Ved semesterslutt tar elevene det de har laget med hjem.

Undervisningen bygger på Rammeplan for kulturskolen laget av Norsk kulturskoleråd,

Alta kulturskole sin plan og fagplan.

Kontakt oss!