Tekststørrelse: A A A

Tilbud, innmelding og betingelser

 

ALTA KULTURSKOLE

 

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER

Vi tar imot søknader og tildeler plass fortløpende

 

KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG?

 

Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø i kommunen ved å gi et allsidig opplæringstilbud og drive utadrettet virksomhet. Vi ønsker også å bidra til at den enkelte elev utvikler sine muligheter og kunstneriske evner. I dag har vi rundt 600 elevplasser og et aktivt samarbeid med grunnskolene, kor korps og ulike samspillgrupper.

 

Kulturskolen kan tilby undervisning i:

Instrumenter: Blåseinstrumenter, slagverk, fiolin, piano, keyboard, gitar, ukulele og bassgitar. Nye samspillgrupper for voksne etter behov.

Band: For elever som allerede kan spille.

Visuelle kunstfag: Man gjennomgår tegning, grafikk, maling / arbeid med leire / skulptur / foto, digital- billedbehandling.

Dans: Jazzdans, hip-hop, og barnedans. Dans for voksne, dansfit og for barn med spesielle behov.

Teater: Teatergrupper for forskjellige alderstrinn.

Sang: Sanglek fra 4 – 6 år. Enetimer i sang. Stemmebruk/teknikk.

Musikal: Teatersjanger med sang, dans og skuespill.

Andre tilbud: Rockegruppe for psykisk utviklingshemmede.

 

Gå inn på våre hjemmesider, der er alle tilbudene presentert: www.altakulturskole.no

 

 

Leie av instrumenter:

Korpsinstrumenter leies hovedsaklig fra korpsene. Kulturskolen har imidlertid noen instrumenter som er beregnet på små barn. Vi har også tilbud om leie av slagverk. Pris på utleie er kr. 75 pr. mnd.

 

Hvor foregår undervisningen?

Enten i kulturskolens eget bygg, Regnbuesalen (auletten), Kuben (Alta ”gamle” kino), Steppi dansesal eller ute på skolene.

 

Hvem kan søke?

Alle kan søke, og det kreves ingen forkunnskap. Barn og unge bosatt i Alta kommune prioriteres.

 

Plass og / eller venteliste:

Kulturskolen legger vekt på at flest mulig skal få minst ett tilbud, og prioriterer først de som ikke er elever fra før.

Elever som ønsker mer enn et tilbud, må regne med å bli spurt om å velge.

 

 

 

 

Grupper eller enetimer?

Begge deler har sine begrensninger og fordeler. Gruppetimer kan variere fra 30 min til 1,5 timer, avhengig av gruppestørrelse og type aktivitet. Enetimer gis oftest i forbindelse med instrumentopplæring, og varer fra 20 til 30 min.

 

Undervisningstid

Kulturskolen følger skoleåret med samme ferier som grunnskolen. Elevene får en leksjon pr. uke. Opplæringen skjer i grupper eller som individuell undervisning. Kulturskolen avgjør hvilken undervisningsform som passer best.

Vi vil også kunne tilby «kortkurs» for voksne fra 8 – 10 uker.

Ved prosjektarbeid må man påregne og arbeide med oppgaver over tid. Vanlig undervisningstid og organisering vil dermed opphøre. Den medgåtte tid til prosjekt blir omregnet til undervisningstid. Elever som ikke ønsker å delta i et prosjekt må søke permisjon på ordinær måte. Det vil ikke bli gitt annet tilbud i prosjektperioder.

 

”Vær varsom” – plakaten.

I ulike sammenhenger (konserter, utstillinger, m.m) vil kulturskolens elever kunne bli avbildet i aviser, på tv og på kulturskolens hjemmeside. Pressens ”vær varsom” –plakat vil i disse tilfellene bli fulgt.

 

Hva koster det pr. halvår?

Tilbud nr. 1: Kr. 1.500,-

Tilbud nr. 2: Kr. 1.200,-

Tilbud nr. 3: Kr. 1.200,-

Voksne: kr. 2.000,-

Søskenmoderasjon: Barn nr 2 (osv) betaler kr 1.200,-

Kortkurs for voksne vil koste mellom 600 – 800,- for voksne.

 

Utgifter til undervisningsmateriell, f.eks notebøker, må eleven selv dekke. Det samme gjelder leie av instrument. I visuelle kunstfag er det et tillegg til kontingenten kr. 250,- pr halvår i materialkostnader.

 

Innmelding

Det kan søkes hele året. På de fleste aktivitetene tar vi inn elever etter hvert som det blir ledige plasser, men det er likevel hovedopptak før semester start.

Der det er ventelister prioriteres elevene etter søkerdato.

 

Kulturskolen lager faktura på kontingenten, som sendes ut og purres fra kommunekassererens kontor i november og april.

 

Tilbudene kan endres hvis det ikke er nok søkere på de aktuelle tilbudene.

 

 

 

 

Reglement:

 

1. Innmeldinger skal skje elektronisk via Alta Kommune sine hjemmesider. http://www.alta.kommune.no

 

2. Det må søkes skriftlig om permisjon, og alle utmeldinger skal være skriftlig.

Kulturskolen vil alltid gi skriftlig tilbakemelding når oppsigelse eller permisjons-

søknader er mottatt.

 

3. Elever som starter på et nytt tilbud, får prøvetid på de to førstkommende timene. Ønsker de ikke å fortsette, må de gi skriftlig beskjed om dette til kulturskolen. Alle vil få bekreftet mottatt oppsigelse fra kulturskolen. Fortsetter man ut over 2 ganger må man betale for hele semesteret.

 

Øvrige elever som ikke fullfører et påbegynt semester må betale kontigent for hele semesteret (halvår).

 

Det kan søkes om reduksjon i semesterkontingenten når eleven har langt sykefravær (mer enn 4 uker). Fremleggelse av legeattest kan kreves.

 

I forbindelse med prosjekter, utstillinger og konserter kan kulturskolen endre timeplan og tilbud. Dette gjelder også elever med enetimer. Elever som ikke ønsker å delta i slike prosjekter, får ikke et annet tilbud i prosjektperioden.

 

Elevkontingenten betales etter krav pr. halvår.

 

Kulturskolen kan avlyse inntil 2 undervisningstimer pr. semester før det blir gitt reduksjon i kontingenten.

 

Elever som er borte fra undervisning 3 ganger etter hverandre uten å gi beskjed, må regne med å miste plassen uten krav på refusjon. I slike tilfeller tar kulturskolen kontakt med foresatte.

 

 

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til Alta kulturskole:

 

Postadresse : Postboks 1403, 9506 Alta

Besøksadresse : Kinovn. 11

Telefon : 78 45 50 80

E.post : Kulturskolen@alta.kommune.no

Hjemmeside : www.altakulturskole.no

 

 

Følg med på våre hjemmesider, under nytt fra lærer. Her vil hver enkelt lærer legge ut årsplaner og eventuelle endringer som måtte skje i semesteret.

 

VELKOMMEN SOM ELEV I KULTURSKOLEN !

 

 

 

Kontakt oss!