Tekststørrelse: A A A

Du er her: Hjem > Aktiviteter > Musikk > Slagverk/perkusjon

Slagverk

bilde av et slagverkVelkommen som slagverkelev ved Alta Kulturskole. 

Det skal være artig å spille slagverk. Hovedmålet for undervisninga må bli å lære å spille slagverk der musikkglede står i fokus. I samarbeid med læreren kan eleven velge hvilke instrumenter hun/han vil jobbe med. Alta Kulturskole gir undervisning i trommesett, marimba, pauker pluss andre perkusjons instrumenter.Undervisninga er i hovedsak satt til å omhandle teknikk, noter, teori, gehør, improvisasjon og rytmetrening. Undervisningen foregår for det meste på en øvingspad. Det er opp til den enkelte faglærer hvordan undervisningen organiseres. Alle slagverkelevene må ha en øvelsestromme ( pad ), denne brukes til tekniske øvelser og oppvarming. Videre må elevene ha trommestikker. Undervisningen er lagt opp som enkeltundervisning eller i grupper på 2 –3 elever. De som har enkeltundervisning skal ha minimum 20 min per uke. Gruppe undervisninga skal minimum være på 30 min per uke. 

For at du skal kunne trives som elev er det viktig at du setter av tid til å øve. Det er selvfølgelig ikke bestandig at man kan øve like mye, men du bør så langt det er mulig prøve å få øvd litt hver dag. Alle elevene får utdelt tekniske øvelser som det er meningen du skal øve på hver dag.

Hilsen slagverkteamet ved Alta Kulturskole

Kontakt oss!