www.altakulturskole.no

Kontakt oss

Kontakt oss på tlf:      78 45 50 80 / 78 45 50 81
 
Rektors mobilnr.:      911 39 958
 
E-mail adresse: kulturskolen@alta.kommune.no

Besøksadresse: Kinoveien 11, 9510 Alta

Fakturaadresse: Alta kommune, fakturamottak, Postboks 1403. 9506 Alta
 
Kontakt oss!