Tekststørrelse: A A A

Har du lyst å spille slagverk?

slagverk

Et slagverkinstrument er en betegnelse for et musikkinstrument, dvs et instrument hvor lyden blir produsert ved at noe (trommestikker, visper, køller, hender eller annet) slåes mot en del av instrumentet.
Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverkinstrumenter, et skille som i hovedsak betegner det normale bruksområdet til de ulike instrumentene.

Slagverk kalles også perkusjon, som er en fornorsking av det engelske ordet percussion. Trommesett er et perkusjonsinstrument som oftest bestående av basstromme, skarptromme, tammer og cymbaler.

 

Kontakt oss!