www.altakulturskole.no

Barnedans

Barnedans handler om å lære gjennom bevegelse og lek. Elevene utvikler motorikk, kreativitet, musikalske evner og kondisjon. De lærer vha aktiv lek, kreative øvelser og utforskning av dansestiler til forskjellige typer musikk.

Barnedans-elever får også muligheten til å opptre. De jobber med koreografier gjennom året i tillegg til innslag med eldre klasser. De unge danserne deltar på fire større forestillinger hvert år - Thrill the World Norge i oktober, juleforestilling i desember, Dansens dag i april og avslutningsforestilling i april/mai.

Barnedans forbereder elevene til å fortsette med enten jazz- eller Hip Hop-programmene.

På barnedans må en av foreldrene/foresatte være tilstede for å kunne bistå læreren ved behov.

Alder fra 4 år - avhengig av evner.

Kontakt oss!